wineta

Już w sprzedaży

NR 4 (264) kwiecień 2019

► Pobierz aktualny numer


Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego jego wydanie na adres: wiadomosci@brzostek.pl
Materiały niezamówione będą drukowane w miarę możliwości.


Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy lub ogłoszenia w jednym numerze:


1 strona A4                      150 zł
½ strony A4                        80 zł
¼ strony A4 lub mniej      50 zł


Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogłoszenia w jednym numerze:


1 strona A4                       300 zł
½ strony A4                       160 zł
¼ strony A4 lub mniej     100 zł


  • Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamieszczane w przypadku wolnego miejsca na stronach kolorowych.
  • Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obowiązują opłaty za ogłoszenia lub reklamę czarno-białą.
  • Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie miesięcznika.
  • Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce gazety.
  • Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki za zamieszczenie reklamy.
  • Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.
  • Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organizacyjnych gminy.

 

UWAGA!

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nadesłany, redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie materiałów niezamawianych nie jest równoznaczne z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane w gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów oraz do korekty w zakresie poprawności językowej.

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE”
zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ


Wydawca:Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

Redaguje zespół: Urszula Kobak - red. naczelny, Paweł Batycki, Marta Król, Maria Kawalec, Elżbieta Michalik, Zuzanna Rogala, Jacek Samborski, Ewa Szukała, Daniel Wójcik, Justyna Zegarowska

Druk: Drukarnia PRINTGRAPH Brzesko

Adres redakcji: ul. 20-go Czerwca 4, 39-230 Brzostek;


E-mail: wiadomosci@brzostek.pl

Nr konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 8589 0006 0080 0210 2062 0001