Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu
Uczciwie pracuj na rodzinnym progu.

Wiadomości Brzosteckie

Pismo Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, Rady Miejskiej oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

Aktualny numer

(274) luty 2020

aktualny

„WIADOMOŚCI BRZOSTECKIE” zrzeszone w POLSKIM STOWARZYSZENIU PRASY LOKALNEJ

Wydawca: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

Redaguje zespół: Urszula Kobak - redaktor naczelna, Paweł Batycki, Marta Król, Maria Kawalec, Elżbieta Michalik, Zuzanna Rogala, Jacek Samborski - red.techniczny, Piotr Szczepkowicz, Ewa Szukała, Daniel Wójcik, Justyna Zegarowska

Druk: Drukarnia PRINTGRAPH Brzesko

Ważna informacja

Materiały do kolejnego numeru prosimy przesyłać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego jego wydanie na adres: wiadomosci@brzostek.pl

CENNIK REKLAM

Opłata za zamieszczenie czarno-białej reklamy lub ogłoszenia w jednym numerze:

1 strona A4150 zł
½ strony A480 zł
¼ strony A4 lub mniej50 zł

Opłata za zamieszczenie kolorowej reklamy lub ogłoszenia w jednym numerze:

1 strona A4300 zł
½ strony A4160 zł
¼ strony A4 lub mniej100 zł

♦ Reklamy i ogłoszenia w kolorze będą zamieszczane w przypadku wolnego miejsca na stronach kolorowych.

♦ Jeśli cały numer będzie wydany w kolorze, obowiązują opłaty za ogłoszenia lub reklamę czarno-białą.

♦ Reklamy zamieszczane będą wyłącznie w drugiej połowie miesięcznika.

♦ Płatności należy dokonywać na numer konta podany w stopce gazety.

♦ Numer konta: BSR w Krakowie O/Brzostek Nr: 49 8589 0006 0080 0210 2062 0001

♦ Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku wydaje rachunki za zamieszczenie reklamy.

♦ Nie pobieramy opłat za podziękowania pogrzebowe.

♦ Nie pobieramy opłat za ogłoszenia z jednostek organizacyjnych gminy.

UWAGA!

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikując materiał nadesłany, redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść, która może być sprzeczna z naszymi poglądami. Przesłanie materiałów niezamawianych nie jest równoznaczne z ich opublikowaniem, będą one zamieszczane w gazecie w miarę możliwości. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania materiałów oraz do korekty w zakresie poprawności językowej.