KĄCIK FOTOGRAFICZNY  "WIADOMOŚCI BRZOSTECKICH"

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcia zamieszczone na łamach „Wiadomości Brzosteckich” w KĄCIKU FOTOGRAFICZNYM od marca 2009 r. Nie są to wszystkie zdjęcia nadesłane przez Czytelników, ale tylko te, które zostały wybrane przez redakcję do druku.Aby oglądnąć wybrane zdjęcie w powiększeniu należy kliknąć na jego miniaturkę


Zdjęcia z poprzednich numerów:

 

|  8 strona  |  7 strona  |  6 strona  |  5 strona  |  4 strona  |  3 strona  |  2 strona  |  1 strona  |

 Fot 701
Autor: Arkadiusz Trychta
z Nawsia Brzosteckiego

Fot 702
Autor: Bogusława Ciupińska
z Krosna

Fot 703
Autor: Celina Rakowska

Fot 704
Autor: Dagmara Płaziak
z Kleci

Fot 705
Autor: Filip Czekaj
z Kleci

Fot 706
Autor: Gabriela Czekaj
z KleciFot 707
Autor: Iwona Ludziak
z Chorzowa

Fot 708
Autor: Paulina Baran
z Januszkowic

Fot 709
Autor: Stanisław Szukała
z Brzostku

Fot 710
Autor: Albina Solecka
z Pilzna

Fot 711
Autor: Barbara Staniszewska
z Brzostku

Fot 712
Autor: Filip Czekaj
z Kleci

Fot 713
Autor: Katarzyna Zięba
z Brzostku

Fot 714
Autor: Katarzyna Żydek
z Brzostku

Fot 715
Autor: Michał Dziedzic
z Bukowej


Fot 716
Autor: Oliwia Wójcik
z Kamienicy Górnej

Fot 717
Autor: Rafał Kania
z Kamienicy Dolnej

Fot 718
Autor: Stanisław Szukała
z Brzostku

Fot 719
Autor: Aleksandra Kolbusz
z Bukowej

Fot 720
Autor: Aleksandra Woźniak
z Kleci

Fot 721
Autor: Arkadiusz Trychta
z Nawsia Brzosteckiego

Fot 722
Autor: Dawid Stanisz
z Brzostku

Fot 723
Autor: Gabriela Czekaj
z Kleci

Fot 724
Autor: Jakub Pęciak
z BrzostkuFot 725
Autor: Michał Dziedzic
z Bukowej

Fot 726
Autor: Paulina Baran
z Januszkowic

Fot 727
Autor: Stanisław Szukała
z Brzostku

Fot 728
Autor: Aleksandra Kolbusz
z Bukowej

Fot 729
Autor: Filip Czekaj
z Kleci

Fot 730
Autor: Gabriela Czekaj
z Kleci

Fot 731
Autor: Lucyna Szczepanik
z Kleci

Fot 732
Autor: Maria Skowronek
z Krakowa

Fot 733
Autor: Marta Palar
z BukowejFot 734
Autor: Marzena Parker
z Kleci

Fot 735
Autor: Stanisław Szukała
z Brzostku

Fot 736
Autor: Urszula Kaput
z Brzostku

Fot 737
Autor: Aleksandra Kolbusz
z Bukowej

Fot 738
Autor: Bernadetta Szukała
z Brzostku

Fot 739
Autor: Filip Czekaj
z Kleci

Fot 740
Autor: Janusz Podgórski
z Kleci

Fot 741
Autor: Oliwia Wójcik
z Kamienicy Górnej

Fot 742
Autor: Pan Jan
z BrzostkuFot 743
Autor: Paulina Baran
z Januszkowic

Fot 744
Autor: Stanisław Szukała
z Brzostku

Fot 745
Autor: Urszula Kaput
z Brzostku

Fot 746
Autor: Adrian Borowiecki
z Brzostku

Fot 747
Autor: Aleksandra Kolbusz
z Bukowej

Fot 748
Autor: Dawid Stanisz
z Brzostku

Fot 749
Autor: Ewelina Kolbusz
z Opacionki

Fot 750
Autor: Magdalena Zięba
z Woli Brzosteckiej

Fot 751
Autor: Małgorzata Grzesiakowska
z Kamienicy Dolnej


Fot 752
Autor: Michał Dziedzic
z Bukowej

Fot 753
Autor: Piotr Trychta
z Nawsia Brzosteckiego

Fot 754
Autor: Stanisław Szukała
z Brzostku

Fot 755
Autor: Arkadiusz Trychta
z Nawsia Brzosteckiego

Fot 756
Autor: Bernadetta Szukała
z Brzostku

Fot 757
Autor: Dawid Stanisz
z Brzostku

Fot 758
Autor: Emilia Jarmusz
z Brzostku

Fot 759
Autor: Ewelina Kolbusz
z Opacionki

Fot 760
Autor: Krystyna Szarek-Ryndak
z Brzostku


Fot 761
Autor: Paulina Baran z
Januszkowic

Fot 762
Autor: Stanisław Szukała
z Brzostku

Fot 763
Autor: Zuzanna Nowicka
z Kamienicy Górnej

Fot 764
Autor: Adrian Borowiecki
z Brzostku

Fot 765
Autor: Aleksandra Kolbusz
z Bukowej

Fot 766
Autor: Arkadiusz Trychta
z Nawsia Brzosteckiego

Fot 767
Autor: Gabriela Czekaj
z Kleci

Fot 768
Autor: Gabriela Dziadura
z Bączałki

Fot 769
Autor: Michał Dziedzic
z Bukowej


Fot 770
Autor: Paulina Baran z
Januszkowic

Fot 771
Autor: Stanisław Szukała
z Brzostku

Fot 772
Autor: Zuzanna Szukała
z Przeczycy

Fot 773
Autor: Adrianna Szpara
z Woli Brzosteckiej

Fot 774
Autor: Arkadiusz Trychta
z Nawsia Brzosteckiego

Fot 775
Autor: Dawid Stanisz
z Brzostku

Fot 776
Autor: Dominika Kuczek
z Grudnej Dolnej

Fot 777
Autor: Kamila Wojdyła
z Januszkowic

Fot 778
Autor: Łukasz Lejkowski
z Nawsia Brzosteckiego


Fot 779
Autor: Michał Dziedzic
z Bukowej

Fot 780
Autor: Paulina Baran
z Januszkowic

Fot 781
Autor: Stanisław Szukała
z Brzostku

Fot 782
Autor: Aleksandra Kolbusz
z Bukowej

Fot 783
Autor: Amelia Przewoźnik
z Brzostku

Fot 784
Autor: Aneta Kolbusz-Wachel
z Brzostku

Fot 785
Autor: Arkadiusz Trychta
z Nawsia Brzosteckiego

Fot 786
Autor: Beata Rusztowicz
z Opacionki

Fot 787
Autor: Dominika Kuczek
z Grudnej Dolnej


Fot 788
Autor: Marek St.
z Brzostku

Fot 789
Autor: Martyna Płaziak
z Kleci

Fot 790
Autor: Stanisław Szukała
z Brzostku

Fot 791
Autor: Zuzanna Szukała
z Przeczycy

Fot 792
Autor: Adrian Borowiecki
z Brzostku

Fot 793
Autor: Adrian Wójcik
z Brzostku

Fot 794
Autor: Aleksandra Kolbusz
z Bukowej

Fot 795
Autor: Andrzej Kolbusz
z Bukowej

Fot 796
Autor: Aneta Kolbusz-Wachel
z Brzostku

Fot 797
Autor: Beata Rusztowicz
z Opacionki


Fot 798
Autor: Piotr Trychta
z Nawsia Brzosteckiego

Fot 799
Autor: Stanisław Szukała
z Brzostku

Fot 800
Autor: Zuzanna Szukała
z Przeczycy

 

|  8 strona  |  7 strona  |  6 strona  |  5 strona  |  4 strona  |  3 strona  |  2 strona  |  1 strona  |