Wywiady, Sondaże

 1. aa, Dlaczego ten a nie inny sklep, 1995, nr 2, s. 8, 9. /sondaż/

 2. aa, Rozmowa ze Zdzisławem Pupą kandydatem do Senatu RP z ramienia PiS, 2013, nr 8, s. 16, 17

 3. atsz., Rozmowa z księdzem doktorem Krzysztofem Tyburowskim, 2014, nr 1, s. 8, 9

 4. atsz, Rozmowa z Panem Włodzimierzem Staniszewskim o pacyfikacji w 1944 r., 2014, nr 6, s. 8, 9

 5. atsz, Wywiad z panią Anną Kolman mieszkanką Przeczycy, 2011, nr 2, s. 11

 6. atsz, Wywiad z Burmistrzem Brzostku Leszkiem Bieńkiem, 2010, nr 4, s. 4

 7. atsz, Wywiad z Ireną Nosal kierownikiem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku, 2010, nr 11, s. 17

 8. atsz, Wywiad z Józefem Nosalem Redaktorem Naczelnym „Wiadomości Brzosteckich”, 2012, nr 1, s. 8

 9. atsz, Wywiad z Komendantem Komisariatu Policji w Brzostku Markiem Boroniem, 2010, nr 10, s. 6, 7

 10. atsz, Wywiad z Panią Heleną Juszkiewicz - strażnikiem szkolnym, 2011, nr 10, s. 9

 11. atsz, Wywiad z Komendantem Powiatowym Policji w Dębicy insp. Pawłem Filipkiem, 2013, nr 10, s. 6

 12. atsz, Wywiad z ks. Henrykiem Madziarem proboszczem parafii w Gorzejowej, 2010, nr 8, s. 6

 13. atsz, Wywiad z ks. Henrykiem Magudą Proboszczem Parafii w Nowym Żmigrodzie, 2011, nr 7, s. 8

 14. atsz, Wywiad z ks. Janem Cebulakiem proboszczem parafii, 2010, nr 5, s. 6, 7

 15. atsz, Wywiad z ks. Mariuszem Cymbałą, 2010, nr 7, s. 10, 11

 16. atsz, Wywiad z ks. Proboszczem Markiem Marcićkiewiczem kustoszem sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy, 2012, nr 8, s. 3

 17. atsz, Wywiad z Księdzem Dariuszem Porzuczkiem – wikariuszem brzosteckiej parafii, 2012, nr 12, s. 16

 18. atsz, Wywiad z Marią Przebiedą Dyrektorem SP w Brzostku, 2010, nr 9, s. 4, 5, 6

 19. atsz, Wywiad z Panem Adamem Gromadzkim – aktorem, 2013, nr 5, s. 5

 20. atsz, Wywiad z Panem Adamem Kujawskim – Skarbnikiem Koła Wędkarskiego Nr 34 Wisłoka, 2014, nr 7, s. 29

 21. atsz, Wywiad z Panem Aleksandrem Rębaczem Mistrzem Pszczelarstwa, 2013, nr 3, s. 5

 22. atsz, Wywiad z Panem Jackiem Berkiem Dyrektorem Gimnazjum w Brzostku, 2012, nr 9, s. 10

 23. atsz, Wywiad z Panem Janem Sarneckim działaczem sportowym, 2014, nr 8, s. 13

 24. atsz, Wywiad z Panem Janem Synowieckim, 2012, nr 2, s. 8

 25. atsz, Wywiad z Panem Janem Wojciechowskim – nauczycielem emerytowanym, 2012, nr 10, s. 12

 26. atsz, Wywiad z panem Jerzym Oklejewiczem Prezesem Koła Wędkarskiego, 2014, nr 4, s. 10, 11

 27. atsz, Wywiad z Panem Kazimierzem Pitakiem – Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku, 2014, nr 5, s. 7

 28. atsz, Wywiad z Panem Krzysztofem Moskalem Prezesem Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Dębicy, 2013, nr 1, s. 8

 29. atsz, Wywiad z Panem Marianem Nosalem, 2012, nr 4, s. 10

 30. atsz, Wywiad z Panem Ryszardem Stabachem – podróżnikiem, 2013, nr 4, s. 9

 31. atsz, Wywiad z Panem Stanisławem Królem wiceprezesem LKS „Brzostowianka” ds. tenisa stołowego, 2012, nr 11, s. 12, 13

 32. atsz, Wywiad z Panem Wojciechem Staniszewskim pasjonatem koni, 2013, nr 8, s. 8, 9

 33. atsz, Wywiad z Panią Adelą Samborską mieszkanką Brzostku, 2011, nr 1, s. 5

 34. atsz, Wywiad z Panią Anną Nowak – mama dzieci w wieku szkolnym, 2014, nr 9, s. 11

 35. atsz, Wywiad z Panią Anną Ziębą najstarszą mieszkanką Gminy Brzostek, 2012, nr 3, s. 11

 36. atsz, Wywiad z Panią Anną Ziębą – sołtysem Nawsia Brzosteckiego, 2011, nr 3, s. 6

 37. atsz, Wywiad z Panią Elżbietą Rybą-Stanek, 2014, nr 3, s. 7

 38. atsz, Wywiad z Panią Genowefą Tomaszewską z Brzostku, 2011, nr 12, s. 10

 39. atsz, Wywiad z Panią Janiną Wójcik – pielęgniarką szkolną, 2013, nr 6, s. 13

 40. atsz, Wywiad z Panią Kazimierą Gotfryd Przewodniczącą Koła Gospodyń, 2012, nr 5, s. 8

 41. atsz, Wywiad z Panią Lidią Płaziak – krawcową, 2013, nr 2, s. 9

 42. atsz, Wywiad z Panią Lucyną Samborską Doktorem Farmacji właścicielką Apteki Melisa w Dębicy, 2011, nr 8, s. 14

 43. atsz, Wywiad z Panią Martą Król Kierownikiem CKiCz w Brzostku, 2012, nr 7, s. 6, 7

 44. atsz, Wywiad z Panią Ryszardą Zastawny emerytowaną nauczycielką, 2011, nr 9, s. 25

 45. atsz, Wywiad z Panią Stanisławą Lemek, 2014, nr 2, s. 4

 46. atsz, Wywiad z Pawłem Machajem sołtysem Kamienicy  Dolnej, 2011, nr 6, s. 5

 47. atsz, Wywiad z Prezesem Wspólnoty Ziemi Dębickiej Stefanem Bieszczadem, 2014, nr 11, s. 24, 25

 48. atsz, Wywiad z przedstawicielami OSP w Brzostku: Ks. Pawłem Samborskim – kapelanem strażaków, Kazimierzem Kłękiem , Natalią Smoroń, 2013, nr 7, s. 6, 7

 49. atsz, Wywiad z Robertem Jedynakiem – pasjonatem wspinaczki wysokogórskiej, 2013, nr 9, s. 15, 16

 50. atsz, Wywiad z Robertem Kolbuszem trenerem Karate, 2011, nr 11, s. 7

 51. atsz, Wywiad z Romaną Stasiowską mieszkanką wsi Opacionka, 2010, nr 12, s. 8

 52. atsz, Wywiad z siostrami zakonnymi ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka, 2011, nr 4, s. 6

 53. atsz, Wywiad z trenerem LKS Brzostowianka Januszem Kaczówką, 2013, nr 11, s. 23, 24

 54. atsz, Wywiad z uczennicą Karoliną Prokuską, 2014, nr 10, s. 17

 55. atsz, Wywiad z uczniami należącymi do Szkolnego Koła Caritas działającego przy SP w Brzostku, 2012, nr 6, s. 6, 7

 56. atsz, Wywiad z Zofią Skórską Przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzostku, 2010, nr 6, s. 6, 7

 57. Berrahal J., Dalsze losy absolwentów ZS im. Jana Pawła II w Brzostku, 2012, nr 3, s. 14, 15

 58. Cenzuro wróć, 1996, nr sierpień, s. 2, 3. /zarzuty władz gminy pod adresem „Wiadomości Brzosteckich”, relacje poszczególnych osób/

 59. Doradza ten kto popsuł, 1995, nr 4, s. 10. /wywiad z byłym kierownikiem CKCziS F. Rzeszutkiem/

 60. Dziedzic K., Wywiad przeprowadzony przez redaktora „Wiadomości Brzosteckich” z Wójtem Gminy Brzostek, 1994, nr 3, s. 7, 8, 9.

 61. Fugiel H., Tyburowski W., Rozmowa z mgr Janem Chmurą-Wójtem Gminy Brzostek, 1991, nr 1, s. 4, 7.

 62. Jestem za odzyskaniem przez Brzostek praw miejskich bo, 2006, nr 6, s. 8, 9; 2006, nr 7, s. 5; 2006, nr 8, s. 12;

 63. Kawalec M., Przewodnicząca Rady Powiatu, 2006, nr 8, s. 6

 64. Kokoczka S., Wywiad z Dominiką, 2010, nr 3, s. 10

 65. Lenkiewicz Jolanta, Być czy nie być miastem?, 2006, nr 5, s. 6

 66. Leszek Pisz gościem Brzostowianki, 1998, nr 4, s. 14.

 67. Michalik E., Wywiad z Zofią Jarmusz poetką z Nawsia Brzosteckiego, 2004, nr 11, s. 5

 68. Nastolatki, Rozmowa z Elżbietą Gąsior, sołtyską w Siedliskach Bogusz, 2001,nr 2, s.7.

 69. Nosal J., Wywiad z Księdzem Profesorem Bogdanem Stanaszkiem, 2013, nr 12, s. 4, 5

 70. Nosal. J, Wywiad z Panem Danielem Wójcikiem nowym Przewodniczącym RM w Brzostku, 2015, nr 1, s. 6,7

 71. Nosal J., Wywiad z Panem Wojciechem Staniszewskim - nowym Burmistrzem Brzostku, 2014, nr 12, s. 8, 9

 72. Obiecanki cacanki a komu radość, 1996, nr październik, s. 4. /rozmowa z właścicielem firmy „SEKO” Sitek Z./

 73. Ogrodnik D., Franciszek Rzeszutek Kierownik CKCiS w Brzostku, 1993, nr 1, s. 10-11.

 74. Ogrodnik D., Pięć lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 1993, nr 2, s. 8, 9. /wywiad z W. Tyburowskim prezesem TMZB/

 75. Ogrodnik D., Powiew lat - rozmowa z Danutą Leja, 1994, nr 2. S. 8, 9, 10.

 76. Pierwszy kapitalista PRL, 1997, nr 3, s, 12, 13. /rozmowa z E. Brzostowskim/

 77. Rogala Z., Spacerkiem po cmentarzu brzosteckim, 1996, nr 8, s. 4. /rozmowa z Księdzem Proboszczem Cz. Szewczykiem/

 78. Rozmowa z Mariuszem Kawą – kandydatem do Senatu RP w wyborach uzupełniających, 2013, nr 8, s. 15

 79. Sami winni kataklizmowi, 1997, nr 5, s. 12. /wypowiedzi powodzian w Konradowie/

 80. Strażnik szkolny czy ktoś więcej, 1997, nr 4, s. 9. /rozmowa z Heleną Juszkiewicz/

 81. Trzeba być otwartym, 1996, nr lipiec, s. 2, 3. /rozmowa z Wójtem Gminy Wiśniowa/

 82. Tyburowski K., Dzieje rosyjskiego towaru od kupna do sprzedaży, 1991, nr 5, s. 4, 7. /rozmowa z Borysem Krawczenko z Użgorodu - kupiec/

 83. Tyburowski K., Los brzosteckiego plantatora, 1991, nr 3-4, s. 4. /rozmowa z Włodzimierzem Staniszewskim/

 84. Tyburowski W., Rozmowa z Komendantem Policji w Brzostku, 1990, nr 2, s. 3.

 85. Tyburowski W., Rozmowa z mgr inż. Wiesławem Stanaszkiem - Przewodniczącym Rady Gminy w Brzostku, 1991, nr 2, s. 3, 5.

 86. Ważyłam wszystkie racje... Z byłą Przewodniczącą Rady Gminy w Brzostku rozmawiała U. Wojnarowska, 1996, nr 8, s2, 3.

 87. Wojnarowska U., I co dalej?, 1997, nr 2, s. 11. /rozmowa z sołtysem wsi Brzostek/

 88. Wojnarowska U., Niekonwencjonalny duszpasterz ks. Mieczysław Maliński, 2000, nr 3, s. 8, 9.

 89. Wojnarowska U., Sesja w starym stylu czyżby dla uczczenia 22 lipca?, 1996, nr lipiec, s. 6. /rozmowa z radnym Raś Z./

 90. Wojnarowska U., Wybory, wybory... i co dalej, 1996, nr 8, s. 7. /rozmowa z przedstawicielami Izb Rolniczych, Z. Skórską i P. Szczepkowiczem/

 91. Wojnarowska U., Znaleźć zrozumienie u ludzi, 1998, nr 1, s. 4, 5. /rozmowa z sołtysem wsi Siedliska Bogusz E. Gąsior/

 92. Wójcik L., Wywiad z Andrzejem Szybistem-piłkarzem rodakiem z USA, 1991, nr 6, s. 4.

 93. Wszystkie nasze codzienne sprawy, 1995, nr 1, s. 7. /rozmowa z L. Bieńkiem, Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej/

 94. Wywiad z Bernardem Karasiewiczem-Burmistrzem Gminy i Miasta Ryglice, 2006, nr 11, s. 8, 9

 95. Wywiad ze Stanisławem Harafem- zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Ciężkowice, 2006, nr 10, s. 5

 96. Zegarowska J., Król M., Służba zdrowia po nowemu /rozmowa z B. Szymańską kierownikiem SGPZOZ w Brzostku/, 2004, nr 2, s. 2, 3.