Porządek publiczny

 1. Apel, 1995, nr 2, s. 15. /apel o porządek publiczny/

 2. Bezpieczne miasto- Komenda Wojewódzka Policji w Tarnowie, 1996, nr sierpień, s. 12.

 3. Boroń M., Apel do mieszkańców Gminy Brzostek, 1999, nr 5, s. 12.

 4. Boroń M., Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Gminie Brzostek- analiza i ocena za rok 1999, 2000, nr 2, s. 10.

 5. Boroń M., Charakterystyka stanu bezpieczeństwa i porządku poblicznego na terenie gminy Brzostek za 2000 rok, 2001, nr 2, s. 11, 12.

 6. Boroń M., Komisariat Policji w Brzostku-nowe struktury, 2005, nr 1, s. 16

 7. Boroń M., Ocena własna stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Brzostek za 1997 r., 1998, nr 1, s. 6.

 8. Boroń M., Policja informuje, 2001, nr 4, s.11; 2001, nr 5, s.7; 2002, nr 12, s. 14; 2003, nr 10, s. 10; 2003, nr 11, s. 12; 2004, nr 2, s. 12; 2004, nr 3, s. 14; 2004, nr 5, s. 9; 2004, nr 6, s. 8; 2004, nr 7, s. 14; 2004, nr 12, s. 15

 9. Boroń M., Policja informuje, Policja apeluje, 2004, nr 1, s.10

 10. Boroń M., Policja informuje, Policja ostrzega, 2003, nr 2, s. 12; 2003, nr 5, s. 9; 2003, nr 6, s. 14; 2003, nr 7, s. 11; 2003, nr 12, s. 7; 2004, nr 10, s. 12; 2004, nr 11, s. 14

 11. Boroń M., Policja informuje, Policja poszukuje, Policja przypomina, 2001, nr 6, s. 6; 2002, nr 4, s. 12; 2005, nr 4, s. 16

 12. Boroń M., Policja informuje, Policja przypomina, 2002, nr 1, s.7. /nowe przepisy Kodeksu Drogowego/; 2002, nr 3, s. 9; 2002, nr 6, s.5; 2002, nr 7 , s. 11; 2002, nr 10, s. 18; 2002, nr 11, s.10; 2003, nr 1, s. 10; 2003, nr 4, s. 4; 2004, nr 4, s. 14; 2005, nr 3, s. 2

 13. Boroń M., Policja ostrzega, 2005, nr 2, s. 12

 14. Boroń M., Policja przypomina, 2001, nr 5, s.7. /wymiana praw jazdy/

 15. Boroń M., Policja radzi, 2005, nr 6, s. 16

 16. Boroń M., Poznaj swoich dzielnicowych, 1999, nr 6, s. 9.

 17. Boroń M., Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Brzostku dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenia gminy Brzostek za 1998 r., 1999, nr 2, s. 11.

 18. Boroń M., Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Brzostek i Jodłowa w roku 2001 , 2002, nr 2, s.5

 19. Brzostek bez komisariatu, 2000, nr 4, s. 8, 9.

 20. Czech J., Komunikat, 2000, nr 1, s. 5. /bezpieczeństwo ruchu drogowego na podkarpaciu/

 21. Dziedzic J., Policja informuje, 2002, nr 9, s. 5; 2003, nr 3, s. 7; 2003, nr 8, s. 10; 2003, nr 9, s. 7; 2004, nr 8, s. 7; 2004, nr 9, s. 11

 22. Dziedzic J., Policja informuje, Policja przypomina, 2002, nr 5, s. 14; 2002, nr 8, s.9

 23. Grzelak R., Analiza przestępczości na terenie działania Komisariatu Policji w Brzostku w okresie od stycznia do listopada 1991r., 1991, nr 6, s. 5.

 24. Komunikat Komendy Rejonowej Policji w Dębicy, 1997, nr 5, s, 6.

 25. Łazowski J., Coraz bezpieczniej w naszej gminie, 1997, nr 4, s. 5.

 26. Łazowski J., Czy w Gminie Brzostek jest bezpiecznie?, 1994, nr 1, s. 16.

 27. Łazowski J., Porządek i bezpieczeństwo na terenie Gminy Brzostek, 1996 nr 6, s. 3.

 28. Na co idą nasze podatki?, 1995, nr 3, s. 6. /propozycja utworzenia dodatkowej ochrony w godz. nocnych/

 29. Śmiertelny wypadek, 1997, nr 5, s. 9.

 30. Tułecka K., Michalik M., Nikifor brzostecki, 1996, nr 5, s. 5. /wulgarne malunki w miejscach publicznych/

 31. U. W., O spokój i porządek, 1998, nr 1, s. 13.

 32. Wakacyjni wandale, 1997, nr 5, s. 9.