Podziękowania

 1. Biblioteka dziękuje, 2007, nr 9, s. 5

 2. Bieniek L., Podziękowanie, 2007, nr 7, s. 6

 3. Bieniek L., Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13

 4. Bieniek L., Podziękowanie dla mieszkańców Gminy Brzostek kończąc kadencję Wójta i Burmistrza, 2014, nr 12, s. 10

 5. Bieniek L., Podziękowanie wyborcom, 2002, nr 11, s. 6

 6. Boroń M., Podziękowanie, 1998, nr 2, s. 15.

 7. Boroń M., Podziękowanie, 1999, nr 4, s. 12. /przekazanie na rzecz Komisariatu Policji w Brzostku samochodu osobowego/

 8. Boroń M., Podziękowanie, 2003, nr 12, s. 10

 9. Bugno F., Dziękujemy, 2002, nr 11, s. 11

 10. Burmistrz Brzostku dziękuje druhom z OSP i mieszkańcom, 2009, nr 7, s. 8

 11. Caritas Parafialna dziękuje, 2014, nr 1. S. 23

 12. Caritas w Brzostku dziękuje, 2008, nr 4, s. 13

 13. Caritas w Brzostku dziękuje, 2012, nr 5, s. 34

 14. Czechowska E., Król M., dziękują, 2008, nr 6, s. 8

 15. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ZS im. Jana Pawła II w Brzostku dziękują, 2006, nr 10, s. 16

 16. Dyrekcja Zespołu Szkół w Januszkowicach dziękuje, 2009, nr 2, s. 17

 17. Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie SP w Gorzejowej składają podziękowania, 2014, nr 1, s. 5

 18. Dyrektor SP w Kamienicy Dolnej dziękuje, 2007, nr 1, s. 13

 19. Dyrektor Szkoły w Kamienicy Dolnej dziękuje, 2006, nr 9, s. 16

 20. Dziedzic H., Podziękowanie, 2004, nr 10, s. 11

 21. Elżbieta i Leszek Bieniek składają podziękowanie, 2006, nr 3, s. 8

 22. Fundakowska Z., Podziękowanie, 2008, nr 2, s. 6

 23. Gąsior E., dziękuje, 2007, nr 2, s. 14

 24. Gimnazjum i OSP w Siedliskach Bogusz dziękują, 2003, nr 6, s. 8

 25. Gminna Biblioteka Publiczna dziękuje, 2004, nr 6, s. 7

 26. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzostku dziękuje, 2003, nr 12, s. 10

 27. Gotfryd K., Caritas Parafialna w Brzostku dziękuje darczyńcom, 2015, nr 1, s. 26

 28. Grygiel A z dziećmi składają podziękowanie, 2006, nr 3, s. 8

 29. Grzesiakowski G., Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13

 30. Hołowicki Gustaw dziękuje, 2009, nr 2, s. 19

 31. Kawalcowie S.M., Podziękowanie, 2004, nr 12, s. 15

 32. Kierownictwo, kadra i podopieczni WTZ w Brzostku dziękują, 2007, nr 6, s. 12

 33. Kierownik WTZ w Brzostku dziękuje, 2013, nr 11, s. 12

 34. Kmiecik J., Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13

 35. Kmiecik J., Podziękowanie, 2011, nr 2, s. 23

 36. Kmiecik Jerzy dziękuje, 2006, nr 10, s. 16

 37. Kmiecik Jerzy dziękuje, 2013, nr 12, s. 31

 38. Kmiecik Jerzy składa podziękowanie wyborcom, 2006, nr 12, s. 18

 39. Kmiecik J., W imieniu mieszkańców, 2009, nr 4, s. 11

 40. Kobak J., Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13

 41. Kobak Józef Radny Rady Miejskiej dziękuje Burmistrzowi, 2012, nr 11, s. 20

 42. Koleżanki i koledzy Redakcji, 1995, nr 1, s. 13. /podziękowanie W. Tyburowskiemu za pracę w gazecie/

 43. Koło Gospodyń Wiejskich w Nawsiu Brzosteckim dziękuje, 2003, nr 3, s. 6

 44. LZS „Brzostowianka” dziękuje, 2008, nr 4, s. 8

 45. Łukasik E., Gruszczyńska T., Podziękowanie, 2008, nr 1, s. 9

 46. Małgorzata Drozd dziękuje, 2006, nr 9, s. 16

 47. Mieszkaniec ul. Łukasiewicza dziękuje, 2010, nr 6, s. 17

 48. Podziękowania dla mieszkańców Gminy Brzostek za udział w wyborach, 2014, nr 12, s. 3, 7

 49. Podziękowanie dla organizatorów uroczystości 70-tej Rocznicy Pacyfikacji Brzostku, 2014, nr 8, s. 13

 50. Podziękowanie dla ZS w Januszkowicach, 2011, nr 9, s. 28

 51. Podziękowanie P. J. Nosalowi za graficzne opracowanie gazety, 1995, nr 2, s. 18.

 52. Podziękowanie Pani Irenie Golec oraz Helenie Roszkowskiej, 1991, nr 5, s. 1.

 53. Podziękowanie /śp. H. Gotfryd-Grabińska/, 2011, nr 2, s. 23

 54. Podziękowanie /śp. Jadwiga Niezgoda/, 2011, nr 2, s. 23

 55. Podziękowanie za kolportaż książki „Brzostek i okolice” oraz czasopisma „Wiadomości Brzosteckie”, od TMZB i Redakcji „WB”, 1993, nr 2, s. 1.

 56. Podziękowanie, 1994, nr 3, s. 3. /podziękowanie za sprzedaż książki Rocznik Brzostecki, Brzostek i Okolice osobom: Bajda W., Janik E., Kmiecik M., Wszołek B., Węgrzyn J., oraz za sprzedaż gazety osobom: Nowak J., Bajda W., Wszołek B. Kmiecik M., załodze sklepu nr 7./

 57. Podziękowanie, 1999, nr 3, s. 16. /podziękowanie od Zarządu OSP w Brzostku, dla mieszkańców Brzostku/

 58. Podziękowanie składa S. Andresa Mira Aaron, 2014, nr 2, s. 8

 59. Prawo i Sprawiedliwość, Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 12

 60. Przebięda M, Bieniek L, dziękują wyborcom, 2006, nr 11, s. 7

 61. Przebięda M. Dyr. SP w Brzostku dziękuje, 2007, nr 9, s. 5

 62. Przebięda M., Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13

 63. Przywara Małgorzata składa podziękowanie wyborcom, 2006, nr 12, s. 18

 64. Rada Sołecka wsi Bukowa dziękuje, 2013, nr 1, s. 21

 65. Rada Rodziców i Dyrektor SP w Grudnej Górnej dziękuje, 2014, nr 12, s. 21

 66. Radny i sołtys Jerzy Kmiecik dziękuje, 2012, nr 8, s. 7

 67. Rodzice Jakuba dziękują, 2014, nr 12, s. 21

 68. Rodzina Drechnych dziękuje, 2008, nr 3, s. 7

 69. Rodzina Gielarowskiego dziękuje, 2012, nr 2, s. 17

 70. Rodzina Gotfrydów dziękuje, 2012, nr 2, s. 17

 71. Rodzina Krajewskich z Brzostku dziękuje, 2010, nr 1, s. 5

 72. Rodzina Lisowskich dziękuje, 2012, nr 3, s. 9

 73. Rodzina Majewskich dziękuje, 2014, nr 9, s. 25

 74. Rodzina Moszczyńskich dziękuje, 2007, nr 1, s. 13

 75. Rodzina Musiałów dziękuje, 2014, nr 10, s. 13

 76. Rodzina Nosalów dziękuje, 2012, nr 6, s. 21

 77. Rodzina Rozwadowskich dziękuje, 2009, nr 12, s. 20

 78. Rodzina Sochów dziękuje, 2014, nr 4, s. 15

 79. Rodzina Skórskich dziękuje, 2007, nr 8, s. 15

 80. Rodzina Smalarów dziękuje, 2012, nr 4, s. 19

 81. Rodzina Śp. Antoniego Kukusia dziękuje, 2015, nr 1, s. 36

 82. Rodzina Śp. Pawła Piękosia dziękuje, 2014, nr 12, s. 12

 83. Rodzina Stanaszków składa podziękowanie, 2006, nr 1, s. 8

 84. Rodzina Trychtów dziękuje, 2007, nr 9, s. 12

 85. Rodzina Zastawnych dziękuje, 2012, nr 10, s. 11

 86. Siarkowska M., Podziękowanie, 2011, nr 11, s. 11

 87. Serwińscy dziękują, 2010, nr 3, s. 8

 88. Skocz M, dziękuje, 2000, nr 6, s. 14

 89. Solecki K., Podziękowania, 2007, nr 4, s. 16

 90. Sołtys Siedlisk-Bogusz dziękuje, 2010, nr 6, s. 17

 91. Społeczność Gimnazjum w Brzostku składa podziękowanie, 2003, nr 3, s. 6

 92. Społeczność Przedszkola w Brzostku składa podziękowania, 2014, nr 1, s. 5

 93. Społeczność SP w Brzostku, Podziękowanie, 2009, nr 4, s. 7

 94. Staniszewski K., Podziękowanie, 2011, nr 12, s. 9

 95. Staniszewski W., Podziękowania od organizatorów widowiska historycznego „Pacyfikacja Brzostku 1944”, 2014, nr 7, s. 6,7

 96. Staniszewski W., Podziękowanie, 2011, nr 11, s. 10

 97. Stec Aneta, Piotr i Ewa, Podziękowanie, 2013, nr 7, s. 27

 98. Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” dziękuje, 2014, nr 1, s. 6

 99. Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość „dziękuje, 2015, nr 1, s. 37

 100. Stowarzyszenie ZS im. Jana Pawła II w Brzostku składa podziękowanie, 2013, nr 5, s. 5

 101. Sypień T. z rodziną dziękuje, 2007, nr 8, s. 15

 102. Szarek-Ryndak K., Podziękowanie, 2009, nr 5, s. 15

 103. Szarek-Ryndak K., Podziękowanie, 2010, nr 5, s. 8

 104. Szarek-Ryndak K., Podziękowanie dla ofiarodawców /Caritas/, 2011, nr 2, s. 14

 105. Szarek-Ryndak K., Podziękowanie dla ofiarodawców, 2012, nr 1, s. 9

 106. Szarek-Ryndak K., Sprostowanie, 2012, nr 2, s. 13

 107. Szus Sonia i Adam składają wyrazy współczucia, 2006, nr 12, s. 16

 108. Szymańska B., Podziękowanie, 2007, nr 6, s. 16

 109. Traciłowska K., Podziękowanie, 1998, nr 5, s. 10.

 110. Uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku dziękują, 2012, nr 12, s. 3

 111. Warzecha Jan dziękuje wyborcom, 2007, nr 11, s. 16

 112. Wojnarowska U., Podziękowanie, 2005, nr 2, s. 15

 113. Wójcik D., Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13

 114. Wójt Gminy dziękuje za pomoc przy budowie sali gimnastycznej w Januszkowicach, 2000, nr 6, s. 8

 115. Wójtowicz Krystyna dziękuje, 2008, nr 5, s, 12

 116. Wspólnota Ziemi Dębickiej, Podziękowanie, 2010, nr 12, s. 13

 117. Zarząd klubu LKS „Brzostowianka” dziękuje za pomoc, 2011, nr 1, s. 20; 2011, nr 2, s. 20

 118. Zarząd Koła Terenowego TWzK w Brzostku dziękuje za wsparcie finansowe, 2000, nr 6, s. 14

 119. Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzosteckiej składa podziękowanie, 2014, nr 1, s. 5

 120. Zarząd TP ZS im. Jana Pawła II w Brzostku dziękuje, 2012, nr 12, s. 30

 121. Zarząd ZS im. Jana Pawła II w Brzostku dziękuje, 2013, nr 9, s. 9

 122. Zespół Szkół w Siedliskach Bogusz i OSP w Siedliskach Bogusz dziękują, 2005, nr 5, s.4