Historia, wspomnienia

 1. 40 lat Zespołu Szkół Rolniczych w Brzostku oraz nadanie imienia Jana Pawła II, 1998, nr 5, s. 8, 9.

 2. 55 rocznica Powstania Warszawskiego, 1999, nr 5, s. 6.

 3. 60 rocznica ustanowienia Święta Niepodległości, 1997, nr 6, s. 1.

 4. 60 rocznica wybuchu II wojny światowej, 1999, nr 5, s. 6.

 5. aa, Aleksander Konstanty Gryglewski, 1997, nr 1, s. 6. /twórczość artysty/

 6. aa, Historia Szkoły w Nawsiu Brzosteckim, zob. dział Oświata

 7. aa, Prasa lokalna w Polsce, 1995, nr 4, s. 6. /od czerwca 1989 r./

 8. atsz, Obchody 70. rocznicy pacyfikacji Brzostku - zob. dział Kultura

 9. atsz, Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Brzostku z okazji odzyskania praw miejskich, zob. dział Kultura

 10. az, Oddali hołd Woronieckiemu, 2011, nr 7, s. 11

 11. Bereś S., Historia KR i KGW w Kleciach w latach 1936 - 2001, zob. dział Rolnictwo

 12. Berrahal K., Prawo do Auschwitz, 2005, nr 2, s. 5, 6

 13. Berrahal K., Proch wybuchał w ustach, 2005, nr 3, s. 6, 7

 14. Berrahal K., Sowiecki dwusuw, 2005, nr 8, s. 11, 12

 15. Białas M., S., Rabacja 1846 roku w wierszach i pieśniach, 2014, nr 2, s. 26, 27; 2014, nr 3, s. 24; 2014, nr 4, s. 17; 2014, nr 5, s. 18, 19

 16. Białas S., Jakub Szela. Kim był?, 2007, nr 1, s. 8, 9; 2007, nr 2, s. 6,7; 2007, nr 3, s. 6, 7; 2007, nr 4, s. 6; 2007, nr 7, s. 8, 9; 2007, nr 6, s. 9; 2007, nr 7, s. 7; 2007, nr 8, s. 8, 9; 2007, nr 9, s. 8; 2007, nr 10, s. 13; 2007, nr 11, s. 8, 9; 2007, nr 12, s. 8; 2008, nr 1, s. 8

 17. Bielecki A., Zawikłane koligacje nowoczesnych małżeństw, 1995, nr1, s. 10 /ze wspomnień mgr Adama Bieleckiego notariusza z Brzostku z czasów okupacji/

 18. Bogusz A., Historya rzezi 1846r., 1999, nr 1, s. 8, 9; 1999, nr 2, s. 8, 9; 1999, nr 3, s. 8, 9.

 19. Brzostek i jego ulice, 1991, nr 5, s. 6. /nazwy ulic, plan ulic Brzostku/

 20. Bugno F., Obrazki z życia Witosa, 2014, nr 2, s. 12, 13

 21. Bugno F., Z kart historii Jodłowej /Ks. Jan Mleczko (1914 – 1990), 2014, nr 5, s. 15

 22. Cyganik H., Przewartościowanie, 1994, nr 3, s. 13, 14. /los Polaków w XX wieku w kategoriach niepodległości i wolności, przedruk z miesięcznika „Tarniny”/

 23. Czech J., Moje wspomnienia, 1994, nr 3, s. 10, 11. /1939-1945/

 24. Czytelnik, Do Redakcji, 1994, nr 3, s. 18. /refleksje z przebiegu historii/

 25. Dzieje Zakopanego, 2000, nr 5, s. 11.

 26. fl, 600 rocznica Grunwaldu, 2010, nr 7, s. 13

 27. fl, Cudze chwalicie, 2009, nr 9, s. 17

 28. f.l., W 60-tą rocznicę akcji odwetowej, 2004, nr 8, s. 14, 15

 29. Fałszywe interpretowanie Ewangelii, 1997, nr 7, s. 6. /historia brzosteckich Żydów/

 30. Frączek T., Historia ludności żydowskiej zamieszkałej w Brzostku i okolicy w okresie II-giej wojny światowej, 1999, nr 4, s. 9.

 31. Frączek T., Historia oświaty i szkolnictwa w Brzostku w czasie okupacji, 1999, nr 5, s. 7.

 32. Gołąb S., Miasto o rodowodzie królewskim, 2005, nr 1, s. 13

 33. Historia OSP Skurowa 1965-2010, 2010, nr 8, s. 3, 4

 34. Historia OSP w Nawsiu Brzosteckim, 2002, nr 5, s.3.

 35. Hunia J., Bouillon – echa Jeruzalem, 2014, nr 12, s. 30, 31, 32

 36. Hunia A., Łza się w oku kręci wspomnienia nastolatków z lat 70., 80. i 90. XX wieku, 2014, nr 7, s. 12, 13

 37. Hunia J., Wojenne odgłosy wakacyjnych wędrówek, 2014, nr 9, s. 8, 9

 38. Jakoż to chłop zgorzeć nie ma?, 1997, nr 6, s. 14. /historia piwowarstwa w Polsce/

 39. Jamróz E., Ulica 20-go Czerwca, 1997, nr 4, s. 8.

 40. Jarmusz Z., Idziemy w imię Boże, 1995, nr 2, s. 12. /wspomnienia z lat II wojny światowej/

 41. Jop W., Szachy nie są dla geniuszy. Z lamusa historii zob. dział Sport

 42. J.S., Golgotę Wschodu - zapamiętamy, zob. dział Kultura

 43. Kawalec M., Żyli wśród nas (wystawa), 2012, nr 2, s. 7

 44. Kiedy zacznie się 3 tysiąclecie, 1999, nr 2, s. 12.

 45. Kolbusz K., Jak wykorzystać szansę na rozwój /Brzostek nasza chlubna tradycja miejska cz.5./, 2006, nr 5, s. 5

 46. Kolbusz K., Tablica pamiątkowa ufundowana Ignacemu Łukasiewiczowi, 2010, nr 3, s. 5

 47. Kolbusz K., W dążeniu do miejskości , 2007, nr 3, s. 11

 48. Kula W.,Wysiedleni i deportowani bez odszkodowania, 2005, nr 5, s. 6, 7, 8

 49. Kula W., Zamiast do szkoły pojechali do obozów, 2014, nr 9, s. 6, 7

 50. Kula W., Z hitlerowskiego obozu w Przeczycy do sowieckiego łagru w Stalingradzie, 2014, nr 9, s. 4, 5, 6

 51. Kumięga J., Losy ołtarza św. Leonarda, 1998, nr 2, s. 11.

 52. Kurek W., /zebrała/, Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia/brzosteccy Żydzi/, 2012, nr 10, s. 5

 53. Latacz H., Konstytucja Stanów Zjednoczonych, 2005, nr 6, s. 4; 2005, nr 7, s. 14

 54. Leja M., Społeczna historia alkoholu, 2000, nr 1, s. 14.

 55. Lojko Barbara, Piękna nasza Polska cała, 1997, nr 4, s. 10. /Barbara Lojko z domu Szpak/

 56. Łukasik S., Życie na krawędzi czasu /fragmenty książki /, 2009, nr 7, s. 10; 2009, nr 8, s. 10, 11; 2009, nr 9, s. 10, 11; 2009, nr 10, s. 10, 11; 2009, nr 11, s. 10, 11; 2009, nr 12, s. 20; 2010, nr 1, s. 10; 2010, nr 2, s. 10, 11; 2010, nr 3, s. 8, 9; 2010, nr 4, s. 10; 2010, nr 5, s. 10, 11; 2010, nr 7, s. 17; 2010, nr 8, s. 9; 2010, nr 9, s. 10, 11;   2010, nr 10, s. 19; 2010, nr 11, s. 28; 2010, nr 12, s. 26; 2011, nr 1, s. 21, 22; 2011, nr 2, s. 22, 23; 2011, nr 3, s. 20; 2011, nr 5, s. 20; 2011, nr 6, s. 28; 2011, nr 7, s. 25; 2011, nr 8, s. 24, 25; 2011, nr 9, s. 26, 27, 2011, nr 10, s. 26, 27; 2011, nr 11, s. 27, 28; 2012, nr 1, s. 23, 24; 2012, nr 2, s. 25, 26; 2012, nr 3, s. 24, 25; 2012, nr 5, s. 18, 19; 2012, nr 7, s. 26, 27; 2012, nr 8, s. 26, 27; 2012, nr 9, s. 24, 25; 2012, nr 10, s. 28; 2012, nr 11, s. 22, 23; 2012, nr 12, s. 28, 29; 2013, nr 1, s. 23 2013, nr 3, s. 22, 23; 2013, nr 4, s. 14, 15; 2013, nr 6, s. 24, 25; 2013, nr 7, s. 30; 2013, nr 8, s. 26; 2013, nr 9, s. 24; 2013, nr 10, s. 28, 29; 2013, nr 12, s. 34; 2014, nr 2, s. 30, 31; 2014, nr 3, s. 26, 27; 2014, nr 4, s. 31; 2014, nr 5, s. 31; 2014, nr 7, s. 34, 35; 2014, nr 8, s. 30, 31; 2014, nr 9, s. 29; 2014, nr 10, s. 32, 33; 2014, nr 12, s. 32; 2015, nr 1, s. 35, 36

 57. Moje przeżycia wojenne i więzienne /Franciszek Wojnarowski/ , 2002, nr 12, s. 8, 9; 2003, nr 1, s. 8, 9; 2003, nr 2, s. 8,9; 2003, nr 3, s. 8, 9, 10; 2003, nr 4, s. 8; 2003, nr 5, s. 8; 2003, nr 6, s. 10, 11; 2003, nr 7, s. 10; 2003, nr 8, s. 8, 9; 2003, nr 9, s. 8, 9; 2003, nr 10, s. 8, 9.; 2003, nr 11, s. 8, 9, 10; 2003, nr 12, s. 8, 9; 2004, nr 1, s. 8; 2004, nr 2, s. 8; 2004, nr 3, s. 8, 9; 2004, nr 4, s. 8; 2004, nr 5, s. 10; 2004, nr 6, s. 8; 2004, nr 7, s. 10; 2004, nr 8, s. 8, 9; 2004, nr 9, s. 8; 2004, nr 10, s. 8, 9.; 2004, nr 11, s. 8, 9

 58. Monografia Szkoły Podstawowej w Brzostku w X-lecie Polski Ludowej, 1999, nr 7, s. 8, 9.

 59. MŚ, W hołdzie poległym, 2004, nr 6, s. 3

 60. Nasz dom Europa /trochę historii, Symbole Unii Europejskiej, Instytucje Unii Europejskiej, Dlaczego wstępujemy do Unii, Co Unia Europejska oferuje młodzieży/, 2003, nr 3, s. 4, 5.

 61. Nosal J., 70. Rocznica pacyfikacji Bukowej, 2014, nr 8, s. 3

 62. Nosal J., Historyczne sensacje /A. Gryglewski, M. Woroniecki, A. Zapalski/, zob. dział Biografie

 63. Nosal J., Ludzie o których nie powinniśmy zapomnieć /Leon Stanek/, 2010, nr 10, s. 8

 64. Nosal J., Obchody 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 3. rocznicy Tragedii Smoleńskiej, 2013, nr 5, s. 3

 65. Nosal J., Tajny współpracownik „Sosna” donosi, 2012, nr 10, s. 8, 9

 66. Nosal J., Tragedia sprzed 69 lat /tragiczne ćwiczenia przysposobienia wojskowego/, 2014, nr 8, s. 6

 67. Nosal J., W hołdzie walczącym pod Monte Cassino, 2014, nr 6, s. 4, 5, 6

 68. Od Redakcji, 1995, nr 3, s. 1. /11 Listopada/

 69. Pietrzycki F., Moje wspomnienia wojenne, 1999, nr 6, s. 8.

 70. Piłka nożna-historia, 1995, nr 4, s. 13.

 71. Polski Ikar; Jan Wnęk z Odporyszowa, 1997, nr 3, s. 6.

 72. Prasa lokalna w Polsce, 1995, nr 3, s. 4.

 73. PS, 70 rocznica zagłady brzosteckich Żydów, 2012, nr 7, s. 3, 4, 5

 74. Ramut A., Szkoły w naszej gminie-SP Przeczyca, /rys historyczny/ zob. dział Oświata

 75. Redakcja, 70-ta Rocznica Bitwy Warszawskiej, 1990, nr 1, s. 7.

 76. Redakcja, Apel do harcerzy, 1990, nr 1, s. 3.

 77. Redakcja, To już 120 lat..., 1991, nr 3-4, s. 5. /M. Mysłowski „Dzieje miasta Brzostku”, i in./

 78. Rogala Z., 32 rocznica strajku okupacyjnego w Brzostku, 2013, nr 12, s. 24, 25

 79. Rogala Z., Niepokorni XX wieku na Ziemi Brzosteckiej, 2013, nr 2, s. 16, 17

 80. Rogala Z., Opowieści dawnej treści – na brzosteckim rynku, zob. dział Region

 81. Rogala Z., Rekonsekracja cmentarza żydowskiego w Brzostku, nr 7, s. 11, 12, 13

 82. Rogala Z., Szkolnictwo ponadpodstawowe w Kleciach , zob. dział Oświata

 83. Ruchlewicz W., Moja wiosna 1945 roku, 2004, nr 12, s. 9; 2005, nr 1, s. 8; 2005, nr 2, s. 8

 84. RW, 70 rocznica wysiedlenia mieszkańców parafii Siedliska Bogusz, 2014, nr 11, s. 26, 27

 85. Sanktuarium w Przeczycy, 2004, nr 8, s.5

 86. Serwiński J., Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Brzostku, 1993, nr 2, s. 2.

 87. Siedliska Bogusz, 1999, nr 2, s. 16.

 88. Słodka fabryka w Brzostku, 1993, nr 2, s. 3. /krótka historia ZPC „Liwocz” w Brzostku/

 89. Stanaszek B., „Józef” ukończył już 470 lat!, 1991, nr 5, s. 5. /Dzwon Józef/

 90. Stanaszek B., 20 czerwca 1944-Pacyfikacja Brzostku, 1994, nr 3, s. 1, 2.

 91. Stanaszek B., Aleksander Gryglewski (1833-1879), 1991, nr 3-4, s. 5. /m. in. wizyta w Brzostku Ryszarda Ksawerego Gryglewskiego/

 92. Stanaszek B., Brzostecka szkoła, 1993, nr 2, s. 5, 6.

 93. Stanaszek B., Brzostek-nasza chlubna tradycja miejska, 2006, nr 1, s. 6,7,8; 2006, nr 2, s. 4, 5; 2006, nr 4, s. 8, 9; 2006, nr 6, s. 6; 2006, nr 7, s. 6, 7;

 94. Stanaszek B., Cmentarz wojskowy w Kleciach, 1993, nr 3, s. 4, 5.

 95. Stanaszek B., Droga do wolności, 1990, nr 2, s. 6. /odzyskanie niepodległości/

 96. Stanaszek B., Herb Brzostku, 1990, nr. 1, s. 1, 6.

 97. Stanaszek B., Jak to między brzosteckimi wójtami bywało, 2007, nr 6, s. 4

 98. Stanaszek B., Konspiracja w okolicy Brzostka w latach 1939-1945, 1991, nr 1, s. 6, 7; nr 2, s. 6, 7 /c. d./.

 99. Stanaszek B., Książę Mieczysław Woroniecki – bohater węgierskiej młodzieży, 2014, nr 10, s. 8, 9

 100. Stanaszek B., Nazwy dla nowych ulic, 2000, nr 2, s. 5. /Benedyktyni, garncarstwo, cech szewski, starorzecze, Towarzystwo Szkoły Ludowej, Armia Krajowa w Brzostku/

 101. Stanaszek B., Próby ratowania miejskiego statusu Brzostku, 2006, nr 12, s. 5, 6

 102. Stanaszek B., Rok 1846 w Galicji, 1996, nr 7, s. 6, 7.

 103. Stanaszek B., Wspomnienia w Szkole Ludowej w Brzostku, 1993, nr 1, s. 8 - 9. /Wspomnienia A. Józefczyka, S. Traciłowskiego, ks. J. Jałowego/

 104. Stanaszek B., Wyzwolenie, 1991, nr 1, s. 2.

 105. Stanaszek B., Zapomniane sanktuarium, 1999, nr 7, s. 2, 3. /kościół w Kleciach i ołtarz św. Leonarda/

 106. Stanek J. Pięćdziesiąt lat temu, 1991, nr 6, s. 6. /sytuacja w rolnictwie lat 30 - tych./

 107. Staniszewski W., Jak to ongiś chłopski poseł rozmawiał ze swoimi wyborcami, 2014, nr 4, s. 11;    2014, nr 5, s. 19, 2014, nr 6, s. 16

 108. Staniszewski W., Święto 8 Pułku Ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego, 2012, nr 4, s. 9

 109. Staniszewski W., Święto 20 Pułku Ułanów w Rzeszowie, 2012, nr 7, s. 8, 9

 110. Staniszewski W., Witaj majowa jutrzenko, 2012, nr 4, s. 6

 111. Stasiowski M., Tajemnice Winnej Góry, 1993, nr 3, s. 5.

 112. Sterkowicz Cz., Krwawe zapusty w Brzostku i okolicy w 1846 r., 1997, nr 2, s. 10, 11.

 113. Sterkowicz Cz., Marszałek Piłsudski chciał zrezygnować, 1997, nr 4, s. 4.

 114. Sterkowicz Cz., Nóż w plecy w Polsce, 1997, nr 5, s. 5. /II wojna światowa/

 115. Sterkowicz Cz., Odgłosy mordu Polaków w Katyniu, 1997, nr 3, s. 10.

 116. Szczepański A., Moje wspomnienia ze Szkoły Powszechnej w Brzostku z lat dziecinnych z okresu międzywojennego, 1993, nr 2, s. 7.

 117. Szeler Z., Dalsze losy apteki Łukasiewicza, 2010, nr 4, s, 26

 118. Szeler Z., Talizman czy fatum /przedruk z książki „Powiesiłem Hitlera i inne opowiadania”, czyli wspomnienia autora odwiedzającego Brzostek/, 2009, nr 1, s. 8, 2009, nr 2, s. 8, 9

 119. Szeler Z., Wspomnienia o Brzostku, 2009, nr 3, s. 6, 7, 8, 2009, nr4, s. 9

 120. Szkolnictwo i oświata w Grudnej , zob. dział Oświata.

 121. Szpak Z., Moje wspomnienia wojenne, 1996, nr sierpień, s. 11.

 122. Szpak Z., Moje wspomnienia, 1996, nr październik, s. 11.

 123. Szybowicz M., Wspomnienie, 1994, nr3, s. 12. /20 czerwca 1944r./

 124. Śmiechowski J., Apteka Pod Opatrznością, 2000, nr 5, s. 7.

 125. Śmiechowski J., Komendant i zastępca Gwardii Narodowej, 2006, nr 4, s. 9

 126. Tadeusz Kościuszko 250 rocznica urodzin, 1996, nr 8, s. 5.

 127. Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej Kolbusz K. , Brzostek-nasza chlubna tradycja miejska, 2005, nr 11, s. 6; 2005, nr 12, s. 6,7

 128. Tybur J., Podziemie polskie w latach hitlerowskiej okupacji a dzisiejsi kombatanci, 2005, nr 2, s. 11

 129. Tyburowski W., 11 Listopada – Święto Niepodległości, 2006, nr 11, s. 3

 130. Tyburowski W., 70-ta rocznica zbrodni katyńskiej, 2010, nr 4, s. 6, 7

 131. Tyburowski W., 200 lat Hymnu Polskiego, 1997, nr 2, s. 8.

 132. Tyburowski W., 600 lat nadania praw miejskich Małemu Brzostkowi, 1994, nr 3, s. 1, 2.

 133. Tyburowski W., Cmentarze w brzosteckiej parafii, 2004, nr 10, s. 6, 7

 134. Tyburowski W., Ludność Brzostku przed wiekami, 2004, nr 11, s. 4; 2004, nr 12, s. 16; 2005, nr 1, s. 12; 2005, nr 3, s. 13; 2005, nr 7, s. 14, 15

 135. Tyburowski W., Międzynarodowa Sesja Naukowa w Brzostku, 2014, nr 11, s. 3, 4

 136. Tyburowski W., O prześladowaniu za patriotyzm / nowa książka B. Stanaszka /, 2009, nr 4, s. 6, 7

 137. Tyburowski W., Pierwsza w Europie Konstytucja 3 Maja, 1997, nr 3, s. 7.

 138. Tyburowski W., Wędrówki po Gminie Brzostek, 2003, nr 7, s. 6, 7

 139. Tyburowski W., Żydzi w Brzostku, 1994, nr 3, s. 16.

 140. Tysiąc czy grosz, 1995, nr 2, s. 6, 7. /operacje finansowe w Polsce w XX w./

 141. Uczestnik, Pamięć Katynia i Smoleńska, 2012, nr 5, s. 9

 142. U. K., Jedna już tylko jest kraina taka, 1998, nr 6, s. 3.

 143. U. W., 90-te urodziny, 1999, nr 2, s. 6. /obchody rocznicy powstania biblioteki w Szkole Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim/

 144. U. W., Tyniec dawniej i dziś, 1997, nr 5, s. 8.

 145. U. W., Ustawa Rządowa 3 maja 1791r., 1999, nr 2, s. 7.

 146. U.W., Historia najbliższej okolicy, 2004, nr 10, s. 10

 147. U.W., Kolęda a wydarzenia z historii Polski, zob. dział Zwyczaje

 148. Uchwała nr III/57 z 2 II 1957, 2006, nr 12, s. 7

 149. Uczestnik, Brzostek pamięta o Katyniu, 2010, nr 5, s. 2, 3, 4, 5

 150. Uczestnik, Polska Golgota Wschodu, 2011, nr 5, s. 30

 151. wald, Feldkurat z Brzostkiem w biografii, 2012, nr 2, s. 5

 152. wald, Śmierć i rozczarowania /dwór w Kleciach/, 2004, nr 3, s. 4

 153. WALD, Żołnierz z legendy /Alfred Miciek rodem z Brzostku/, 2005, nr 2, s. 3

 154. wis, Stare fotografie, 1991, nr 3-4, s. 5. /rynek brzostecki/

 155. wisz, Koło żołnierzy Armii Krajowej w Jaśle, 1991, nr 1, s. 2.

 156. wisz, Znów prywatna, 1990, nr 1, s. 7. /apteka I. Łukasiewicza i obecna prywatna apteka A. Sterkowicza/

 157. Wojnarowska U., Do Redakcji, 1994, nr 2, s. 17. /obóz w Pustkowie/

 158. Wojnarowska U., Jak to ze strażą było, 1998, nr 1, s. 10.

 159. Wojnarowski Franciszek /więzień AK/, 2010, nr 2, s. 16

 160. WT, Album o Brzostku, 2009, nr 1, s. 9

 161. Wystąpienie Burmistrza Brzostku Leszka Bieńka, zob. dział Kultura

 162. Zajączkowski J. P., Rozmyślania o miejscu ustronnym, 1996, nr 7, s. 10, 11.

 163. Zarząd Parafialnego Koła Akcji Katolickiej w Brzostku, Akcja Katolicka nową formą ewangelizacji, 1996, nr 7, s. 4.

 164. Zarząd TMZB, 600-lecie nadania praw miejskich, 1994, nr 1, s. 1, 11.

 165. Zarząd TMZB, Obchody 600-lecia nadania praw miejskich, 1994, nr 2, s. 1, 10.

 166. Zbylut J., Rzeź galicyjska 1846 r., 2000, nr 1, s. 9, 10.

 167. Zespół, Gestapowskie metody: Pacyfikacja Brzostku – 70 rocznica, 2014, nr 6, s. 6, 7

 168. Zespół, Ubeckie metody czyli o niszczeniu kłamstwem, 2011, nr 5, s. 4; 2011, nr 6, s. 7; 2011, nr 7, s. 7; 2011, nr 8, s. 10; 2011, nr 9, s. 7, 2011, nr 10, s. 8, 9; 2011, nr 11, s. 4; 2011, nr 12, s. 5; 2012, nr 1, s. 6; 2012, nr 2, s. 11; 2012, nr 3, s. 12; 2012, nr 4, s. 11; 2012, nr 5, s. 8, 9; 2012, nr 6, s. 7; 2012, nr 7, s. 5, 6; 2012, nr 8, s. 9; 2012, nr 9, s. 10, 11; 2012, nr 10, s. 11; 2012, nr 11, s. 13; 2012, nr 12, s. 17; 2013, nr 1, s. 8, 9; 2013, nr 2, s. 6, 7; 2013, nr 3, s. 6; 2013, nr 4, s. 8; 2013, nr 5, s. 8; 2013, nr 6, s. 8; 2013, nr 7, s. 26, 27; 2013, nr 8, s. 14; 2013, nr 9, s. 9; 2013, nr 10, s. 5; 2013, nr 11, s. 5; 2014, nr 1, s. 26; 2014, nr 2, s. 18; 2014, nr 3, s. 26, 27; 2014, nr 4, s. 15; 2014, nr 5, s. 4, 5