Czytelnicy piszą

 1. atsz, Zacny jubileusz, 2013, nr 12, s. 2

 2. Adam Szus, 2006, nr 6, s. 16

 3. Adamkiewicz Z., /poezja/, 2000, nr 6, s. 18

 4. Bejska A., Szanowna Pani, 2000, nr 3, s. 10. /list do Redakcji/

 5. Białas S., Pani Redaktor Urszula Wojnarowska, 2001, nr 3, s.9.

 6. Bigosińska Z., Droga Redakcjo, 2009, nr 2, s, 6

 7. BSR w Krakowie, Życzenia świąteczne, 2013, nr 12, s. 37

 8. Burmistrz Brzostku, Gratuluję, 2013, nr 12, s. 3

 9. Burmistrz Brzostku, Życzenia świąteczne, 2013, nr 12, s. 43

 10. Czytelnicy, List gratulacyjny, 2013, nr 12, s. 3

 11. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy SP w Brzostku, Życzenia świąteczne, 2013, nr 12, s. 43

 12. Dyrektor BSR w Krakowie o/Brzostek, Do Redakcji Wiadomości Brzosteckich, 2013, nr 12, s. 3

 13. Dyrektor Naczelny ZOZ w Dębicy, 2003, nr 1, s. 7

 14. Gadomski M., W trosce o bezpieczeństwo, 1996, nr 8, s.7

 15. Gołąb M., Skąd związki z Wami, 1997, nr 2, s. 12

 16. Kaźmierczak I., Redakcja “Wiadomości Brzosteckich”, 2002, nr 7, s.11.

 17. Kowalski B., 2008, nr 7, s. 15

 18. Lenkiewicz J., Gratulacje, 2009, nr 1, s. 3

 19. Matka trzecioklasisty, Profilaktyka też za dodatkowe pieniądze, 1997, nr 2, s. 12

 20. Mieszkańcy przysiółków Zagórze Siedliskie i Smarżowskie,  Wiadomości Brzosteckie, 2004, nr 12, s. 14, 15

 21. Mróz E., Czytamy Wiadomości Brzosteckie, 2014, nr 8, s. 15

 22. Niezgodność poglądów w sprawie publikowania wynagrodzeń, 1996, nr sierpień, s. 12

 23. Niezgoda F., Wiadomości Brzosteckie, 2004, nr 12, s. 14

 24. Przystasz M.D., 2008, nr 7, s.15

 25. Rogala Z., Szanowny Panie Janie, 2015, nr 1, s. 18

 26. Rozwadowski R., Wójt Gminy Brzostek, 2002, nr 12, s. 12

 27. Rutka J., Telefony i co dalej, 1997, nr 2, s. 12

 28. Salacha A., Redakcja „Wiadomości Brzosteckich”, 2006, nr 1 , s. 18

 29. Salacha ze Szczepanków A., Szanowna Redakcjo /pacyfikacja Brzostku/, 2014, nr 7, s. 4, 5

 30. Stanaszek W., Cudze chwalicie swego nie znacie, 2002, nr 9, s.4

 31. Szus A., „Modlitwa” /poezja/, 2006, nr 3, s. 14

 32. Szus A., / poezja /, 2000, nr 6, s. 18

 33. Szus A., Brzosteckie wspomnienia /poezja/, 2008, nr 3, s. 14

 34. Szus A., Do “Wiadomości Brzosteckich”, 2004, nr 3, s. 12

 35. Szus A., List do moich sąsiadów, 2005, nr 7, s. 15

 36. Szus A., Życzenia świąteczne “Poemy”,  2005, nr 1, s. 18

 37. Szus A., Żyd Polski, 2003, nr 1, s. 7

 38. Tybur J., 2004, nr 9, s. 14

 39. Tybur J., 70 lat temu, 2014, nr 4, s. 6

 40. Tybur J., Szanowna Pani Redaktor, 2015, nr 1, s. 18

 41. Tybur J., Szanowny Panie Niezgoda, 2005, nr 1, s. 18

 42. Tyburowski K., Szanowna Pani Redaktor, 2001, nr 1, s.16.

 43. Uczestnicy oraz pracownicy WTZ i Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzostku, Życzenia świąteczne, 2013, nr 12, s. 43

 44. Za małe święto, 1996, nr 8, s.7

 45. Zyła Jadwiga pisze, 2013, nr 10, s. 25

 46. Zyła J., Wspomnienia, 2014, nr 3, s. 17